LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng gi...
Từ đầu năm 2016 trở lại đây giá nhà đất, căn hộ trên địa bàn Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tăng dần lên. Theo k...
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh
Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố sống còn của đơn vị cung cấp lẫn sử dụng.
Điều gì làm nên sự phát triển bền vững của những thương hiệu đi cùng năm tháng?
Điều gì làm nên sự phát triển bền vững của những thương hiệu...
Cạnh tranh hội nhập đồng nghĩa với việc xóa bỏ cơ chế bảo hộ, độc quyền, các doanh nghiệp phải khẳng định được...
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Từ đầu năm 2016 trở lại đây giá nhà đất, căn hộ trên địa bàn Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tăng dần lên. Theo k...
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh
Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố sống còn của đơn vị cung cấp lẫn sử dụng.
Điều gì làm nên sự phát triển bền vững của những thương hiệu đi cùng năm tháng?
Điều gì làm nên sự phát triển bền vững của những thương hiệu đi cùng năm tháng?
Cạnh tranh hội nhập đồng nghĩa với việc xóa bỏ cơ chế bảo hộ, độc quyền, các doanh nghiệp phải khẳng định được...
Ông Đặng Văn Thành đưa 1 công ty không ai biết thành "thế lực" ngang hàng với Vinpearl, Mường Thanh?
Ông Đặng Văn Thành đưa 1 công ty không ai biết thành "thế lực" ngang hàng với Vinpearl, Mường Thanh?
Các công ty du lịch, khách sạn trong hệ thống Thành Thành Công sẽ được quy về một công ty đầu mối. Một thế lực...