LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Hội nhập - Con đường không của riêng ai
Hội nhập - Con đường không của riêng ai
Hội nhập sâu rộng mang đến cơ hội và động lực để các DN trong nước từng bước đổi mới, hoàn thiện chính mình
Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Chi phí xây dựng hệ thống phòng vệ thực phẩm khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng mang lại giá trị rất lớn cho
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của các doanh nghiệp
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của...
Thực phẩm bẩn, hay thực phẩm xuất hiện nhiều vật thể lạ dường như là vấn đề hiện đang dành được sự chú ý
Hội nhập - Con đường không của riêng ai
Hội nhập - Con đường không của riêng ai
Hội nhập sâu rộng mang đến cơ hội và động lực để các DN trong nước từng bước đổi mới, hoàn thiện chính mình
Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Chi phí xây dựng hệ thống phòng vệ thực phẩm khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng mang lại giá trị rất lớn cho
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của các doanh nghiệp
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của các doanh nghiệp
Thực phẩm bẩn, hay thực phẩm xuất hiện nhiều vật thể lạ dường như là vấn đề hiện đang dành được sự chú ý
Giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
Giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
Thực trạng hàng loạt các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại nhiều doanh